THẾ NÀO MỚI LÀ THỨ HẠNH PHÚC

“Lấy mãi không cạn, dùng hoài không hết”?


Hạnh phúc mà người ta theo đuổi có nhiều thứ khác nhau, định nghĩa về hạnh phúc bền vững rất khác nhau. Có người cho làm giàu là hạnh phúc, có người cho rằng tình yêu là hạnh phúc, có người cho rằng nắm quyền lực là hạnh phúc. Những thứ hạnh phúc thu được từ bên ngoài tưởng như thực tế nhưng thật ra chỉ như bọt nước rất khó nắm giữ.

Chẳng ai cho ta hạnh phúc cả, cũng không phải do trời ban tặng. Muốn tinh thần sung mãn, hạnh phúc mãi mãi thì người phải có thái độ lạc quan đối mặt với mọi hoàn cảnh, có sức sống và nhiệt tình yêu nghề trọng bạn, có chí tiến thủ bền bỉ, có hy vọng và hoài bão vào tương lai.

- Đại sư Tinh Vân -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét